C C C C A+ A A- X

Съдии

Лазар Йорданов Мичев

Административен ръководител - Председател

Телефон: (084) 660 675

E-mail: os_razgrad@mail.bg

Местоположение: 7200, гр. Разград, пл. Независимост № 1

Председателят на окръжния съд:

1.Осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и на съответните районни съдилища в района му и представлява окръжния съд;

2.Изготвя годишен доклад за дейността на окръжния съд и районните съдилища от съдебния му район;

3.Председателства съдебни състави от всички отделения;

4.Свиква съдиите от окръжния съд и от районните съдилища за обсъждане на доклада по точка 2, докладите от ревизиите и проверките, предложенията за тълкувателни решения и постановления;

5.Командирова съдии, съдия-изпълнители и съдии по вписванията в района на окръжния съд при условията на чл. 62;

6.Организира подготовката на съдебните кандидати и отговаря за нея;

7.Назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

8.Свиква и ръководи общото събрание.

Анелия Маринова Йорданова

Заместник-председател

E-mail: os_razgrad@mail.bg

Местоположение: 7200, гр. Разград, пл. Независимост № 1

Емил Димитров Стоев

Заместник-председател

E-mail: os_razgrad@mail.bg

Местоположение: 7200, гр. Разград, пл. Независимост № 1

Валентина Петрова Димитрова

Съдия

E-mail: os_razgrad@mail.bg

Местоположение: 7200, гр. Разград, пл. Независимост № 1

Ирина Миткова Ганева

Съдия

E-mail: os_razgrad@mail.bg

Местоположение: 7200, гр. Разград, пл. Независимост № 1

Теодора Матева Нейчева

Съдия

E-mail: os_razgrad@mail.bg

Местоположение: 7200, гр. Разград, пл. Независимост № 1

Атанас Дечков Христов

Съдия

E-mail: os_razgrad@mail.bg

Местоположение: 7200, гр. Разград, пл. Независимост № 1

Светлана Кънчева Чолакова

съдия

Телефон: 084 660535

E-mail: os_razgrad@mail.bg

Местоположение: 7200, гр. Разград, пл. Независимост № 1, стая 211

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация