C C C C A+ A A- X

Съдебни преводачи

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД

1. Заявление;
2. Лична карта – копие;
3. Сертификат за ниво по съответния чужд език С 1 или С 2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;
4. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на съдебните преводачи;
5. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността;
6. Декларация за обстоятелствата по чл. 12, т. 6 и 9 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. за съдебните преводачи;
7. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
8. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация, ако притежава такова;
9. На основание чл. 7 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи, след вписване в списъка на съдебните преводачи трябва да представите документ за сключена застраховка „Професионална отговорност“ за щети, които могат да възникнат при изпълнение на възложената Ви работа.

От кандидатите не се изисква представяне на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При обективна невъзможност за издаване на електронна справка за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

В предложенията се вписват трите имена на преводача, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж като преводач и допълнителната квалификация, ако има такава. Тези обстоятелства се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението.

Документите за съдебни преводачи ще се приемат в Съдебна палата, етаж 2, кабинет № 217, до 30-ти септември включително всяка година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация