C C C C A+ A A- X

Представяне

Добре дошли в интернет - страницата на Окръжен съд - Разград!

Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ И ЮРИСДИКЦИЯ

Съдебният окръг обхваща районите на следните районни съдилища - Разград, Исперих и Кубрат.

 

ДЕЛА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОКРЪЖЕН СЪД

Окръжният съд разглежда като първа инстанция граждански, наказателни и административни дела, определени със закон, като въззивна инстанция дела, образувани по жалби и протести срещу съдебни актове на районните съдилища, както и други дела, възложени със закон.

При окръжния съд могат да се създават граждански, търговски и наказателни  дела.

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

На Окръжния съд са подсъдни като първа инстанция делата за престъпления против републиката, умишлени убийства, квалифицирани грабежи, държане и разпространение на наркотични вещества и др. За част от останалите наказателни дела първа инстанция е районният съд, а втора /въззивна/ - Окръжният.

 

ГРАЖДАНСКИ И  ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни: исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му; исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв.; исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет; исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон; исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, подсъден на окръжен съд, ако подлежат на разглеждане по реда на същото производство; исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.

Окръжният съд разглежда и дела по искове по Търговския закон, включително и дела по несъстоятелност.

Гражданските дела подсъдни на районните съдилища като първа инстанция, се разглеждат от Окръжният съд като втора инстанция.

 

ИСТОРИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация