C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Правила за поведение в съда и съдебната зала

Подаване на книжа в съда

Как да получите правна помощ

ИНФОРМАЦИОННО - МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД

ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА

        ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА В ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПОГРЕШНО ВНЕСЕНИ ТАКСИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ И ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОМЕЩЕНИЕ „СИНЯ СТАЯ" ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

         ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРИЕМАНЕ, ПРОВЕРКА И ИЗПРАЩАНЕ НА ЕЛ. ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЛАТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА

 

КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАГИСТРАТИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

 

Достъп до електронните съдебни дела в единния портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация