C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Правила за поведение в съда и съдебната зала

 

Подаване на книжа в съда

 

Как да получите правна помощ

 

ИНФОРМАЦИОННО МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДЕЛО

 

ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА В ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД

 

Началната информация за въвеждане в системата за случайното разпределение на делата в ОС Разград

Началната информация за въвеждане в системата за случайното разпределение на делата за 2020 г. изменена със Заповед РД-14-19/20.01.2020г.

Началната информация за въвеждане в системата за случайното разпределение на делатa за 2019 г.изменена със Заповед РД-14-129/18.07.2019 г.

Началната информация за въвеждане в системата за случайното разпределение на делатa за 2019 г.

Началната информация за въвеждане в системата за случайното разпределение на делатa за 2018 г. изменена 09.07.2018 г.

Началната информация за въвеждане в системата за случайното разпределение на делатa за 2018 г.

Началната информация за въвеждане в системата за случайното разпределение на делатa - изменена със Заповед РД-14-149/15.11.2017

Заповед № РД-14-121/26.09.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

Началната информация за въвеждане в системата за случайното разпределение на делатa за 2017 г.

 

Заповеди за разпределение на съдиите в Окръжен съд Разград по отделения и състави

Заповед № РД-14-19/20.01.2020г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-17/20.01.2020г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-228/23.12.2019г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-216/12.12.2019г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-131/18.07.2019г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-128/18.07.2019г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-127/18.07.2019г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-45/30.01.2019г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-44/30.01.2019г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-90/09.07.2018г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-86/03.07.2018г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-85/03.07.2018г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-31/14.02.2018г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-30/14.02.2018г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-147/14.11.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-115/26.09.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-23/06.01.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-22/06.01.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-21/06.01.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПОГРЕШНО ВНЕСЕНИ ТАКСИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСИТЕ НА СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ И ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ В ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОМЕЩЕНИЕ „СИНЯ СТАЯ" ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МАНДАТ 2019-2020 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАГИСТРАТИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

 

Заповед във връзка с организацията на съдебната дейност в Окръжен съд Разград за срока на съдебната ваканция от 15 юли до 1 септември 2018 г. 

Заповед № РД-14-31/14.02.2018г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-30/14.02.2018г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-147/03.10.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-127/03.10.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-121/26.09.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-120/26.09.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-119/26.09.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-118/26.09.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-115/26.09.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

Заповед № РД-14-112/20.09.2017г. на Административния ръководител на ОС Разград

 

Заповед РД-14-163/14.10.2019 г. за достъп до електронните съдебни дела в единния портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/

 

Заповед РД-14-38/11.02.2020 г. за достъп до Портала за електронно обучение на НИП

Заповед РД-14-42/18.02.2020 г. относно механизъм за обмен на информацията с ОП по наказателни дела

Заповед РД-14-50/09.03.2020 г. - мерки за предотвратяване на COVID-19

Заповед РД-14-53/11.03.2020 г. за ограничаване достъпът до Съдебна палата - Разград

Заповед РД-14-55/01.04.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19

Заповед РД-14-57/27.03.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19

Заповед РД-14-60/01.04.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19

Заповед РД-14-61/03.04.2020 г. – разглеждане на наказателните дела по чл.64, чл.65, чл.66 и чл.270 от НПК дистанционно

Заповед РД-14-62/08.04.2020 г. – отсрочване на всички насрочени до 13.05.2020 г. дела

Заповед РД-14-63/08.04.2020 г. – изготвяне на съдебните актове

Заповед РД-14-64/01.04.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19

Заповед РД-14-67/13.04.2020 г. – график на дежурствата на съдии и съдебни служители в периода 13.04.-13.05.2020 г.

Заповед РД-14-68/16.04.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19

Заповед РД-14-70/05.05.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19 - връчване на призовки

Заповед РД-14-78/14.05.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19 относно достъпа до сградата на съдебната палата

Заповед РД-14-79/14.05.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19 относно провеждане на открити заседания

Заповед РД-14-80/14.05.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19 относно работата на службите/деловодствата

Заповед РД-14-82/14.05.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19 относно работата на специалист "връзки с обществеността"

Заповед РД-14-83/14.05.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19 относно разпределение на зали

Заповед РД-14-84/14.05.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19 относно график за дежурства от 18.05. - 12.06.2020

Заповед РД-14-88/18.05.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19 - Вътрешни правила

Заповед РД-14-90/21.05.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19 - работно време деловодства с граждани и адвокати

Заповед №РД-14-95/29.05.2020 г-изменение в Правилата и мерките за работа в условията на пандемия.

Заповед №РД-14-96/03.06.2020 г- мерки за публичност на общественозначими дела.

Заповед № РД-14-97/04.06.2020 г. - длъжностно лице по защита на данните

Заповед № РД-14-123/13.07.2020 г. - съдебни зали

Заповед РД-14-130/27.07.2020г. съдебна дейност в периода 03.08-18.09.2020 г.

Заповед РД-14-172/04.11.2020 г. – актуални мерки за превенция и разпространяване на COVID-19

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация