C C C C A+ A A- X

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/

№ по ред Входящ №/дата Вид декларация Име, презиме и фамилия Заемана  длъжност Декларация/ файл
 чл.35, ал.1, т.1 (Декларация за несъвместимост)  чл.35, ал.1, т.2 - I част за имущество и интереси (дата на подаване/ контролно число)  чл.35, ал.1, т.2 - II част за имущество и интереси (дата на подаване/ контролно число)  чл. 35, ал. 1, т. 3 (за промяна в декларация за несъвместимост)  чл.35, ал.1, т.4 (за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2) (дата на подаване/ контролно число)
1.  1/22.03.2022   22.03.2022 9FOFD3D9       Стефка Жечева Дончева съдебен секретар хартиен носител и CD
2. 2/5.05.2022   5.05.2022    10E6F568 05.05.2022 F9B3ECF4     Вяра Милчева Тодорова съдебен администратор хартиен носител и CD
3. 3/9.05.2022   4.05.2022 38FB8COF 04.05.2022 52Е7ЕЕ28     Дияна Райчева Георгиева съдебен секретар хартиен носител и CD
4. 4/10.05.2022   10.05.2022 7432A25A 10.05.2022 5B162F18     Небенур Реджеб Хасан съдебен секретар хартиен носител и CD
5. 5/10.05.2022   10.05.2022 49C72FAC 10.05.2022 DF117F83     Румяна Николова Иванова системен администратор хартиен носител и CD
6. 6/10.05.2022   10.05.2022 68D34FEC       Снежина Петрова Радева съдебен деловодител хартиен носител и CD
7. 7/10.05.2022   10.05.2022 E882B03D 10.05.2022 8D86BAC6     Снежина Петрова Радева съдебен деловодител хартиен носител и CD
8. 8/11.05.2022   10.05.2022 806ЕF3EE 11.05.2022 D4CAOD4E     Румяна  Димитрова Стоянова призовкар хартиен носител и CD
9 9/11.05.2022   11.05.2022 FD90ED7D 11.05.2022 AFA561BC     Цанко Христов Симеонов съдебен деловодител хартиен носител и CD
10. 10/11.05.2022   11.05.2022 8F824ODO 11.05.2022  64F19032     Теодора Димитрова Маринова човешки ресурси хартиен носител и CD
11. 11/11.05.2022   11.05.2022 69EC14A2 11.05.2022 37B6F940     Даринка Венелинова Димитрова съдебен деловодител хартиен носител и CD
12. 12/11.05.2022   11.05.2022 3573DOE8 11.05.2022 9677EFD6     Светлозар Стефанов Стоев призовкар хартиен носител и CD
13. 13/11.05.2022   11.05.2022 012FEBB5 12.05.2022 EEE5DE8B     Лилия Стоянова Стефанова съдебен деловодител хартиен носител и CD
14. 14/12.05.2022   12.05.2022  BF1484A9 12.05.2022 B6511F59     Юлия Неделчева Дюлгерова призовкар хартиен носител и CD
15. 15/12.05.2022   12.05.2022  03FB80F9 12.05.2022 31A64C16     Михаил Стефанов Пенчев съдебен помощник хартиен носител и CD
16. 16/12.05.2022   12.05.2022 1AD5F4A1 12.05.2022 65804596     Вероника Петкова Панова главен  счетоводител хартиен носител и CD
17. 17/13.05.2022   13.05.2022  E7436314 13.05.2022 9A414173     Красимир Хараламбиев Георгиев съдебен деловодител хартиен носител и CD
18. 18/13.05.2022   13.05.2022 4496E713 13.05.2022 F735879C     Румянка Бончева Йорданова съдебен деловодител хартиен носител и CD
19. 19/13.05.2022   13.05.2022 A58EAA18 13.05.2022 3F126ECE     Илияна Денчева Банчева-Стоянова връзки с обществеността хартиен носител и CD
20. 20/16.05.2022   16.05.2022 E484CD1E 16.05.2022 9CEBOB44     Светлана Лазарова Илиева съдебен секретар хартиен носител и CD
21. 21/17.05.2022   17.05.2022 ECD591D5 17.05.2022 D4DF074D     Снежана Николаева Петрова съдебен деловодител хартиен носител и CD
22. 22/25.05.2022   25.05.2022 2481CF9F 25.05.2022 FOOFEB1E     Мариан Валентинов Найденов съдебен секретар хартиен носител и CD
23. 23/17.10.2022   17.10.2022 95D03FD7       Даринка Венелинова Димитрова съдебен деловодител хартиен носител и CD

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация