C C C C A+ A A- X

Достъп до електронните съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/

Във връзка с въведени нови функционалности в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), регистрацията в него ще се извършва самостоятелно от потребителите чрез самия портал на следния линк: https://ecase.justice.bg/.

Достъпът до електронни съдебни дела на страните, техните представители или други лица, участници в процеса ще става по преценка на съдия-докладчика и след подадено писмено заявление Приложение № 1. Процесуалните представители е необходимо да прилагат и документи, удостоверяващи качеството им на такива, освен ако същите вече не фигурират по съответното дело, за което се иска достъп.

При отпадане на правото за получаване на достъп по дела е необходимо Окръжен съд - Разград да бъде уведомен чрез подаване на Приложение № 3.

Потребителите могат да се откажат от достъп до дело, както и да получават електронни съобщения и призовки чрез ЕПЕП като попълнят и изпратят писмено заявление Приложение № 2.

Подробна информация относно извършените актуализации и въведените нови функционалности в Единния портал за електронно правосъдие можете да получите на самия портал, достъпен на следния линк: https://ecase.justice.bg/.

 

1 Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване

2 Заявление за отмяна на достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване

3 Заявление за прекратяване на електронния достъп до дело/дела

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация