C C C C A+ A A- X

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/

 
№ по ред Входящ №/дата Вид декларация Име, презиме и фамилия Заемана  длъжност Декларация/файл
 чл.35, ал.1, т.1 (Декларация за несъвместимост)  чл.35, ал.1, т.2 - I част за имущество и интереси (дата на подаване/контролно число)  чл.35, ал.1, т.2 - II част за имущество и интереси (дата на подаване/контролно число)  чл. 35, ал. 1, т. 3 (за промяна в декларация за несъвместимост)  чл.35, ал.1, т.4 (за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2) 
1.  1/2.05.2023   2.05.2023 2833C8BO 2.05.2023   BDA28435     Снежина Петрова Радева  съдебен деловодител хартиен носител и CD
2. 2/3.05.2023   3.05.2022    5553997A 3.05.2023   4E6F6DAC     Диана Здравкова Станчева съдебен секретар хартиен носител и CD
3. 3/4.05.2023   4.05.2023 84D70A5F 4.05.2023 AB440BB1     Лилия Стоянова Стефанова съдебен деловодител хартиен носител и CD
4. 4/4.05.2023   4.05.2023 1Е054BCF 4.05.2023 3DA973F1     Снежана Николаева Петрова съдебен деловодител хартиен носител и CD
5. 5/4.05.2023   4.05.2023 07097242 4.05.2023 DF5AB62F     Цанко Христов Симеонов съдебен деловодител хартиен носител и CD
6. 6/4.05.2023   4.05.2023 6AE60FA9

4.05.2023 DFCEB7FD

    Румяна Николова Иванова системен администратор хартиен носител и CD
7. 7/5.05.2023   5.05.2023 F2E51890 5.05.2023 F3F9E745     Небенур Реджеб Хасан съдебен деловодител хартиен носител и CD
8. 8/5.05.2023   5.05.2023 D7460CA6 5.05.2023 E5066C6B     Вяра Милчева Тодорова съдебен администратор хартиен носител и CD
9 9/5.05.2023   5.05.2023 CAFD9C9D 5.05.2023 D196A92F     Вероника Петкова Панова главен счетоводител хартиен носител и CD
10. 10/9.05.2023   9.05.2023 8AE3BC3E 9.05.2023  C4747FDD     Румяна Димитрова Стоянова призовкар хартиен носител и CD
11. 11/9.05.2023   9.05.2023 21FEF71F 9.05.20223 02B2F995     Светлозар Стефанов Стоев призовкар хартиен носител и CD
12. 12/10.05.2023   10.05.2023 2684E694 10.05.2023 F6DF1B6A     Илияна Денчева Банчева-Стоянова връзки с обществеността хартиен носител и CD
13. 13/10.05.2023   10.05.2023 47C955BF 10.05.2023 6B60E253     Светлана Лазарова Илиева съдебен секретар хартиен носител и CD
14. 14/10.05.2023   10.05.2023 D5980A10 10.05.2023 3F3A255C     Дияна Райчева Георгиева съдебен секретар хартиен носител и CD
15. 15/11.05.2023   11.05.2023 43416E9F 11.05.2023 6AD12B5C     Красимир Хараламбиев Георгиев съдебен деловодител хартиен носител и CD
16. 16/11.05.2023   11.05.2023 64B4BC22 11.05.2023 2E68FEA0     Румянка Бончева  Йорданова съдебен деловодител хартиен носител и CD
17. 17/11.05.2023   11.05.2023 F0102495 11.05.2023 8854CF01     Мариан Валентинов Найденов съдебен секретар хартиен носител и CD
18. 18/12.05.2023   12.05.2023 0844FBC8 12.05.2023 76632A5E     Михаил Стефанов Пенчев съдебен помощник хартиен носител и CD
19. 19/12.05.2023   12.05.2023 E19ACCFA 12.05.2023    42B0C1B3     Теодора Димитрова Маринова човешки ресурси хартиен носител и CD
20. 20/12.05.2023   12.05.2023 4979FBB9 12.05.2023 70C18CA8     Юлия Неделчева Дюлгерова призовкар хартиен носител и CD

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация